Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015

2ο ΔΩΡΕΑΝ μάθημα γνωριμίας με τη Μουσικοκινητική και τη Φλογέρα        
2ο ΔΩΡΕΑΝ μάθημα  Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015
1.ώρα 6.00μ.μ -7.00 μ.μ.
"Γνωριμίας με το τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής (3,5 -5 ετών)
2. ώρα 7.00- 8.00 μ.μ.
Τμήμα Φλογέρας" (5- 6 ετών)

Διδάσκει η καθηγήτρια της Μουσικοκινητικής Αγωγής και φλογέρας  του Τροφώνιου Ωδείου: Μαρία Κουτσοθόδωρου
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στη Γραμματεία του Τροφώνιου Ωδείου 
τηλ, 2261087570
Καλωσορίζουμε το φθινόπωρο & Σας περιμένουμε!

Διαβάστε περισσότερα για την Μουσικοκινητική Αγωγή

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2015

Πώς διαβάζει τη μουσική ο εγκέφαλός μας: ενδείξεις για μουσική δυσλεξία

music
Η μουσική εκπαίδευση στο δυτικό κόσμο συχνά επικεντρώνεται στη μουσική σημειογραφία, δηλαδή την ευχέρεια στη γραφή και την ανάγνωση της μουσικής. Όμως αυτό δεν είναι πάντα απλή υπόθεση, ακόμη και για επαγγελματίες μουσικούς καμιά φορά. Έτσι ανακύπτει το ερώτημα: Υπάρχει άραγε κάποιο είδος μουσικής δυσλεξίας;                                                                                 Η δυσλεξία είναι μαθησιακή δυσκολία, που συμβαίνει όταν ο εγκέφαλος αδυνατεί να επεξεργαστεί γραπτό λόγο, ακόμη κι όταν το άτομο ξέρει να διαβάζει καλά. Οι ερευνητές διασταυρώνουν τα ξίφη τους σχετικά με τα βαθύτερα αίτια και την αντιμετώπισή τους, αλλά η επικρατέστερη θεωρία είναι ότι, άνθρωποι με δυσλεξία έχουν πρόβλημα στην φωνολογική επεξεργασία (phonological processing), δηλαδή την ικανότητα να βλέπουν σύμβολα (ένα γράμμα ή ενα φώνημα) και να το συσχετίζουν με φωνητικούς ήχους. Η δυσλεξία διαγιγνώσκεται δύσκολα, αλλά πιστεύεται ότι υπάρχει σε ποσοστό 10% του πληθυσμού.                                                                      Το 2000 ο Νηλ Γκόρντον (Neil Gordon), συνταξιούχος νευρολόγος παιδίατρος, πρότεινε την ιδέα του όρου μουσική δυσλεξία (δυσμουσίa/dysmusia), βασισμένος σε αυξανόμενες ενδείξεις ότι οι περιοχές του εγκεφάλου που ενεργοποιούνται κατά την ανάγνωση μουσικής και κειμένου είναι διαφορετικές.   Η άποψη ότι η δυσλεξία μπορεί να επηρεάσει την ανάγνωση μη γλωσσικών συμβόλων δεν είναι πρωτόγνωρη. Για παράδειγμα, η δυσαριθμησία (dyscalculia) είναι η δυσκολία ανάγνωσης και κατανόησης μαθηματικών συμβόλων. Μια πρόσφατη έρευνα αντιμετωπίζει τη δυσλεξία και τη δυσαριθμησία ως ξεχωριστές καταστάσεις, καθεμιά με διαφορετικές αιτίες (η δυσαριθμησία πιστεύεται ότι προκαλείται από προβληματική αντίληψη του χώρου που εδρεύει στομεσολόβιο του εγκεφάλου.) Αν ο εγκέφαλός μας επεξεργάζεται τις λέξεις και τα μαθηματικά σύμβολα με διαφορετικό τρόπο, τότε γιατί να μην ισχύει το ίδιο και με τα μουσικά σύμβολα;
Η ανάγνωση μουσικής είναι μια ολοκληρωμένη εγκεφαλική διαδικασία.
music2Το γραπτό σύστημα της Μουσικής
Η δυτικοευρωπαϊκή μουσική, όπως και η γλώσσα, διαθέτει πολύ ανεπτυγμένο σύστημα κωδικοποίησης, που καθιστά δυνατή την καταγραφή και τη μετάδοσή της από τον συνθέτη στον εκτελεστή. Όμως η μουσική, σε αντίθεση με τη γλώσσα, χρησιμοποιεί χωρική διευθέτηση των συμβόλων για την απόδοση του τονικού ύψους. Η μουσική σελίδα, η παρτιτούρα, χωρίζεται σε πεντάγραμμα, και γενικά όσο ψηλότερα ένα φθογγόσημο (νότα) τόσο ψηλότερος (οξύτερος) ο τόνος, η νότα.                                                                               Αντίθετα απ’ ό,τι τα γλωσσικά σύμβολα, δηλαδή τα γράμματα, τα μουσικά φθογγόσημα, δηλαδή οι νότες, μπορούν να τεθούν σε υπέρθεση (σε στήλες, το ένα πάνω από το άλλο), που σημαίνει ότι ηχούνται ταυτόχρονα (συγχορδίες). Η μουσική χρησιμοποιεί και ένα σύστημα συμβόλων για να δείξει το πώς πρέπει να αποδοθούν οι νότες. Υπάρχουν δηλαδή σύμβολα που δείχνουν τη διάρκεια κάθε νότας (ρυθμός), την ένταση (δυναμική), και διάφορες άλλες παραμέτρους που απαιτεί μια μουσική ερμηνεία. Η μουσική επίσης αξιοποιεί και λεκτικές οδηγίες, είτε λέξεις ολογράφως ή συντετμημένες είτε και ακέραιες φράσεις, για να περιγράψει τα εκφραστικά χαρακτηριστικά μιας μουσικής, αλλά και να φανεί πώς ταιριάζει ο στίχος με τη μελωδία, όταν πρόκειται για φωνητική μουσική. Μάλιστα, ο στίχος καμιά φορά μπορεί να είναι και σε γλώσσα την οποία δεν μιλά ο ερμηνευτής.                                                                                         Λόγω των διαφορών στα φυσικά χαρακτηριστικά των συστημάτων γραφής, θα φαινόταν λογικό ότι ο εγκέφαλός μας διαβάζει με άλλο τρόπο τη μουσική απ’ ότι τη γλωσσική γραφή. Κι αυτό ακριβώς μάλλον συμβαίνει, τουλάχιστον έως κάποιο βαθμό. Ο εγκέφαλός μας χρησιμοποιεί άλλο σύστημα για την ανάγνωση μουσικής και άλλο για την ανάγνωση κειμένου.
music3Λειτουργία του εγκεφάλου στην ανάγνωση μουσικής και γραφής

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2015

Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας με τη Μουσικοκινητική και τη ΦλογέραΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

           "Γνωριμίας με το τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής και με το 
"Τμήμα Φλογέρας"!Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου  Πέμπτη 1 Οκτωβρίου
στις 6.00 -7.00 & 7.00- 8.00
καθηγήτρια της Μουσικοκινητικής Αγωγής και φλογέρας  του Τροφώνιου Ωδείου: Μαρία Κουτσοθόδωρου
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στη Γραμματεία του Τροφώνιου Ωδείου 
τηλ, 2261087570
Καλωσορίζουμε το φθινόπωρο & Σας περιμένουμε!

Διαβάστε περισσότερα για την Μουσικοκινητική Αγωγή

Μουσικοκινητική Αγωγή για την εισαγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας στον κόσμο της μουσικής.

 Με τον όρο Μουσικοκινητική Αγωγή εννοούμε ένα σύστημα αγωγής στην προσχολική ηλικία όπου η μουσική συνδέεται με την κίνηση, το ρυθμό και το λόγο. Ο άνθρωπος έχει μέσα του τη μουσική, το ρυθμό και την κίνηση. Μπορούμε να πούμε ότι το παιδί κρύβει μέσα του ένα φυσικό ένστικτο για τη μουσική. Η αίσθησή του για αυτήν αρχίζει από νωρίς. Οι πρώτες κινήσεις του είναι γεμάτες ρυθμό. Η ενασχόληση του παιδιού από την προσχολική κιόλας ηλικία με τη μουσική, σε συνδυασμό με την κίνηση και το ρυθμό, το βοηθά να αναπτύξει μια όσο το δυνατόν πιο ισορροπημένη προσωπικότητα. Στη μουσική εκπαίδευση στόχος δεν είναι τόσο να κάνουμε τα παιδιά μουσικούς, όσο να τα διαπλάσσουμε σαν άτομα με την ευεργετική επίδραση της μουσικής. Μέσα στους στόχους είναι και η ευχαρίστηση που τα παιδιά παίρνουν από τη μουσική, η ανάπτυξη της ευαισθησίας τους, η απόκτηση αυτοπειθαρχίας αλλά και η ικανότητα συνεργασίας μέσα από τις διάφορες ομαδικές μουσικές δραστηριότητες. Εξάλλου στατιστικές μελέτες έδειξαν ότι η καθημερινή ενασχόληση με τη μουσική βοηθά τα παιδιά να αφομοιώνουν ευκολότερα και άλλες γνώσεις. Η ερμηνεία είναι απλή: η μουσική διεγείρει τη σκέψη και την κάνει ν' αφομοιώνει εύκολα ό,τι μορφωτικό αγαθό της προσφέρεται. Είναι επίσης βέβαιο ότι η εκτέλεση ενός μουσικού έργου καλλιεργεί την προσοχή και αυξάνει την παρατηρητικότητα. Από την άλλη η δημιουργία γίνεται πηγή χαράς και ευχαρίστησης.

Μέσα μουσικής έκφρασης του παιδιού στη Μουσικοκινητική Αγωγή.

 • Η φωνή. Χρησιμοποιείται στο τραγούδι, που κατέχει ξεχωριστή θέση στις δραστηριότητες των παιδιών.
 • Οι ηχητικές κινήσεις. Γίνονται από το σώμα και περιλαμβάνουν τέσσερα διαφορετικά επίπεδα ήχων, που αντιστοιχούν σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα τονικότητας: κτυπήματα ποδιών, μηρών, παλάμης, δακτύλων. Έτσι το σώμα ουσιαστικά θεωρείται σαν ένα κρουστό όργανο με τους ήχους που μπορεί να παράγει. 
 • Τα μουσικά όργανα που χρησιμοποιούνται είναι ειδικά κατασκευασμένα για εύκολη χρήση από τα παιδιά και χωρίζονται:
 1. Σε κρουστά όργανα ρυθμού: τύμπανα, ταμπoυρίνα, μπόγκoς, καστανιέτες, τρίγωνα, καμπανούλες, ξυλάκια, μαράκες κ.λ.π.
 2. Σε μελωδικά κρουστά όργανα: ξυλόφωνα, μεταλλόφωνα.
 3. Σε πνευστά όργανα: φλογέρες, μελόντικες.
 4.  Σε αυτοσχέδια όργανα κυρίως ρυθμού από πλαστικά ή μεταλλικά είδη συσκευασίας, κουτάλια, μεταλλικά πώματα, ποτήρια, σωλήνες, κοχύλια, καλάμια και οτιδήποτε άλλο θα μπορούσαν τα παιδιά να προτείνουν χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους.
Μουσικές δραστηριότητες.
Τα παιδιά συμμετέχουν σε μία σειρά από μουσικές δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν: α) ακρόαση (φωνής, οργάνων, ήχων, κ.λ.π.), β) εκτέλεση (τραγούδι, όργανα), γ) ρυθμική κίνηση (Τα μουσικά κομμάτια συνοδεύονται συχνά από κίνηση όπως για παράδειγμα ρυθμικούς βηματισμούς στο χώρο) και δ) διάφορες δημιουργικές εργασίες όπως αυτοσχεδιασμούς τραγουδιών ή μελωδιών με τη συνοδεία οργάνων ή με ρυθμικά κτυπήματα, μουσικά παιχνίδια κ.λπ.
Το πιο βασικό στοιχείο στη μουσική αγωγή είναι ο ρυθμός. Γίνεται με ρυθμικά κτυπήματα από τα χέρια ή τα διάφορα κρουστά όργανα.

Μέσα από τη συμμετοχή του στις παραπάνω δραστηριότητες το παιδί :

 • Ασκεί το μυαλό του.
 • Αναπτύσσει την πρωτοβουλία, τη φαντασία και τη δημιουργικότητά του.
 • Καλλιεργεί την ακουστική του ευαισθησία και το μουσικό του γούστο.
 • Μαθαίνει να συγχρονίζει τις κινήσεις του, καλλιεργώντας τις μυϊκές του δεξιότητες.
 • Μαθαίνει να συγκεντρώνεται.
 • Μαθαίνει στην αυτοπειθαρχία.
 • Αναπτύσσει την αντίληψή του.
 • Αναπτύσσει την αντοχή και την επιμονή του.
 • Κοινωνικοποιείται μέσω της ομαδικής επαφής.

Συμμετέχοντας στην ομάδα το παιδί μαθαίνει στη συνεργασία και αποκτά αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ντροπαλά παιδιά και παιδιά που για διάφορους λόγους αρνούνται τη συνεργασία, γιατί η επιτυχία σε μία μουσική δραστηριότητα μπορεί να δώσει στο παιδί την απαιτούμενη αυτοπεποίθηση για να απελευθερωθεί, να επικοινωνήσει με τον κόσμο γύρω του και να δείξει τις πραγματικές του ικανότητες. Τα οφέλη λοιπόν που ένα παιδί μπορεί να αποκομίσει από τη συμμετοχή του στο σύστημα Μουσικοκινητικής Αγωγής είναι πολλά και συντελούν σε μια ισομερή διαμόρφωση της προσωπικότητάς του.

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015

Χαμένη παρτιτούρα του Στραβίνσκι βρέθηκε σε...μετακόμιση

Ένα σημαντικό έργο της πρώτης περιόδου του Ιγκόρ Στραβίνσκι, που θεωρείτο χαμένο εδώ και πάνω από έναν αιώνα, ξαναβρέθηκε κατά τύχη ανάμεσα σε παλιά χειρόγραφα στο Ωδείο της Αγίας Πετρούπολης.
«Το Ελεγείο, που συνέθεσε ο Στραβίνσκι το 1908, ξαναβρέθηκε τυχαία ως εκ θαύματος στη βιβλιοθήκη μας, κατά τη διαδικασία μιας μετακόμισης», εξήγησε η Ναταλία Μπραγκουίνσκαγια, μουσικολόγος και ειδικευμένη στο έργο του Στραβίνσκι.
Οι ειδικοί πίστευαν ότι το Ελεγείο είχε καταστραφεί ή εξαφανιστεί μετά τη Ρωσική Επανάσταση του 1917 και τον εμφύλιο πόλεμο που ακολούθησε στη Ρωσία.
Ο ρώσος συνθέτης θεωρούσε ότι το κομμάτι αυτό, διάρκειας 12 λεπτών, ήταν ένα από τα καλύτερα των νεανικών του χρόνων και θλιβόταν πάντα για το γεγονός ότι είχε εξαφανιστεί μυστηριωδώς, πρόσθεσε.

Η γυναίκα είδε το όνομα του Στραβίνσκι σε ένα τετράδιο μουσικής

Η παρτιτούρα βρέθηκε χάρη στην παρατηρητικότητα μιας βιβλιοθηκονόμου που είχε αναλάβει να οργανώσει τη μετακόμιση των αρχείων του Ωδείου: Η γυναίκα είδε το όνομα του Ιγκόρ Στραβίνσκι γραμμένο πάνω σε ένα τετράδιο μουσικής, ανάμεσα σε στοίβες χειρογράφων που δεν έχουν καταλογογραφηθεί.
«Με κάλεσε αμέσως και ανακαλύψαμε ότι επρόκειτο για την παρτιτούρα του Ελεγείου» αφηγήθηκε, εμφανώς συγκινημένη, η Μπραγκουίνσκαγια η οποία έψαχνε επί χρόνια στα αρχεία του Ωδείου, χωρίς αποτέλεσμα μέχρι τώρα.
Ο Μαντς Μίκελσεν είχε ερμηνεύσει τον Ιγκόρ Στραβίνσκι στο σινεμά
Ο Μαντς Μίκελσεν είχε ερμηνεύσει τον Ιγκόρ Στραβίνσκι στο σινεμά
Ο Στραβίνσκι έγραψε το Ελεγείο στη μνήμη του Ρώσου συνθέτη Νικολάι Ρίμσκι-Κόρσακοφ που υπήρξε δάσκαλός του. Το έργο παίχτηκε μόνο μία φορά, τον Ιανουάριο του 1909, στο ωδείο της παλιάς αυτοκρατορικής πρωτεύουσας της Ρωσίας.
«Ο Στραβίνσκι θεωρούσε αυτό το έργο το καλύτερό του. Το συνέθεσε πριν από το Πουλί της Φωτιάς, το μπαλέτο που τον έκανε διάσημο στο Παρίσι τον Ιούνιο του 1910», συνέχισε η Μπραγκουίνσκαγια.
Οι ειδικοί πίστευαν ότι το Ελεγείο είχε καταστραφεί ή εξαφανιστεί μετά τη Ρωσική Επανάσταση του 1917 και τον εμφύλιο πόλεμο που ακολούθησε στη Ρωσία.
Το Ωδείο δεν έχει αλλάξει έδρα από το 1896 και «μπορείτε να φανταστείτε τι τεράστιος όγκος μουσικών έργων που δεν έχουν καταλογογραφηθεί παραμένει ακόμη στη βιβλιοθήκη του», είπε η μουσικολόγος χαρακτηρίζοντας με ενθουσιασμό "πραγματικό θαύμα" τον εντοπισμό της παρτιτούρας.
Ο Ιγκόρ Στραβίνσκι (1882-1971) θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες και μαέστρους του 20ού αιώνα. Έγινε διεθνώς διάσημος με τρία μπαλέτα του Σεργκέι Ντιαγκίλεφ: το Πουλί της φωτιάς (1910), τον Πετρούσκα (1911) και το γνωστότερο όλων, την Ιεροτελεστία της Άνοιξης (1913).

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015

Εγγραφές 2015-16


Οι σπουδές του Τροφώνιου Ωδείου απευθύνονται σε ενδιαφερομένους όλων των ηλικιών, από τη μουσική προπαιδεία για παιδιά 4-6 ετών, στη διδασκαλία μουσικών οργάνων έως τα Διπλώματα Ανωτέρων θεωρητικών και Σύνθεσης.

Με την πεποίθηση πως η μύηση στο κόσμο της μουσικής συμβάλλει αποφασιστικά στη μόρφωση και εξυπηρετεί την ομαλή ψυχοπνευματική ανάπτυξη των παιδιών, θα είμαστε στη διάθεση των γονέων και των παιδιών , προκειμένου να δώσουμε λεπτομερείς πληροφορίες για τις σπουδές, πλούσιο φάσμα των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
Ανάλογα με τις ικανότητες τους η μουσική ευαισθητοποίηση αναπτύσσεται πολλαπλά για τους σπουδαστές του Τροφώνιου Ωδείου . Ταυτόχρονα, όσοι ενδιαφέρονται και έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις αποκτούν επαγγελματικούς τίτλους σπουδών, αναγνωρισμένους από το κράτος. Επομένως παρέχεται επαγγελματική κατάρτιση και οι απόφοιτοι των διαφόρων τμημάτων μπορούν να συμπράξουν με ορχήστρες, να διδάξουν σε ωδεία καθώς και στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ παράλληλα καλλιεργείται και η ερασιτεχνική δημιουργία υψηλού επιπέδου.
Στο πρόγραμμα σπουδών του Τροφώνιου Ωδείου ο τομέας της κλασσικής παιδείας περιλαμβάνει: Ανώτερα θεωρητικά με τα μαθήματα Αντίστιξης, Αρμονίας, Φυγής, Σύνθεσης καθώς και το τμήμα Διεύθυνσης ορχήστρας και το τμήμα προετοιμασίας για τα πανεπιστήμια. Επίσης περιλαμβάνονται όλες οι ομάδες των κλασσικών οργάνων: εγχόρδων, πνευστών, κρουστών και μονωδίας.

Ο τομέας των κλασσικών σπουδών, μαζί με το παιδαγωγικό έργο της μουσικής προπαιδείας, η μουσική καλλιέργεια και η μουσική κατάρτιση, εμπλουτισμένα από τις συναυλίες στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι σπουδαστές, το Τροφώνιο Ωδείο ευαισθητοποιεί και διαμορφώνει το αυριανό καλλιτεχνικό δυναμικό της πόλης.

Για πληροφορίες και εγγραφές
Μπουφίδου 39 Λιβαδειά
Ώρες Γραμματείας:
 • Δευτέρα έως Παρασκευή: 10:30 - 13:00 και 18:30 - 21:00
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2261087570
 Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015

Σαν σήμερα στη μουσική...Angela Gheorghiu


 Σαν σήμερα 7 Σεπτεμβρίου 1965 γεννήθηκε η Ρουμάνα soprano Angela Gheorghiu
                                  Η Άντζελα Γκεοργκίου, είναι η πιο λαμπερή και ταλαντούχα τραγουδίστρια της όπερας στην εποχής μας. Γεννήθηκε στη μικρή πόλη της Ρουμανίας Adjud. Από την πρώιμη παιδική ηλικία, ήταν προφανές ότι θα γίνει τραγουδίστρια, η μοίρα της ήταν η μουσική. Παρακολούθησε το μουσικό σχολείο στο Βουκουρέστι και αποφοίτησε από το Εθνικό πανεπιστήμιο μουσικής Βουκουρεστίου, όπου σπούδασε με την αξιοσημείωτη μουσική δασκάλα Mia Barbu.

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015

Τα οφέλη της εκμάθησης μουσικών οργάνων !

Πώς επηρεάζεται ο εγκέφαλος των παιδιών που ξεκινούν σε μικρή ηλικία

Η εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου σε μικρή ηλικία μπορεί να μην κάνει το παιδί σας τον επόμενο… Μότσαρτ, ωστόσο θα το κάνει ικανότερο.
Νέα έρευνα από το πανεπιστήμιο Concordia στο Μόντρεαλ του Καναδά αναφέρει ότι τα παιδιά που μαθαίνουν μουσική από την ηλικία των 7 ακόμη ετών, επιταχύνουν την ανάπτυξη των κινητικών τους δεξιοτήτων και ενεργοποιούν το τμήμα αυτό του εγκεφάλου που ευθύνεται για το σχεδιασμό και την εκτέλεση των κινήσεων.
Ανάμεσα στην ηλικία των 6 και των 8 ετών συντελούνται οι αλλαγές που επηρεάζουν μακροπρόθεσμα τον εγκέφαλο, αναφέρει η έρευνα.
«Η εκμάθηση ενός μουσική οργάνου απαιτεί τη συνεργασία των άκρων με οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα» είπε η επικεφαλής της μελέτης Virginia Penhune και πρόσθεσε ότι σε όσο πιο μικρή ηλικία ξεκινά κανείς να μαθαίνει μουσική, τόσο μεγαλύτερη είναι η συνεργασία που επιτελείται.
«Τα παιδιά δε θα γίνουν όλα κορυφαίοι μουσικοί, όμως η μουσική εκπαίδευση έχει να κάνει με την ικανότητα επικοινωνίας και πολλά άλλα πράγματα που δεν συνειδητοποιούμε» είπε ακόμη η ίδια.
Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό έντυπο Journal of Neuroscience. Πηγή

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015

Σαν σήμερα στη μουσική... Pietro-Antonio Locatelli


Σαν σήμερα 3 Σεπτεμβρίου 1695 γεννήθηκε ο Ιταλός συνθέτης και βιολονίστας, του ύστερου Μπαρόκ Pietro-Antonio Locatelli 

                           
Βιογραφικά
Δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για την παιδική ηλικία του Λοκατέλι. Στα νεανικά του χρόνια ήταν ο τρίτος τη τάξει βιολονίστας στο παρεκκλήσι Cappella Musicale της εκκλησίας Santa Maria Maggiore του Μπέργκαμο, όπου θεωρείτο εξαιρετικός εκτελεστής. Οι πρώτοι του δάσκαλοι στο βιολί, ήσαν πιθανότατα οι Λ. Φερονάτι (Ludovico Ferronati) και Κ. Μαρίνο (Carlo Antonio Marino), μέλη του παρεκκλησίου, ενώ ο μαέστρος της εκεί ορχήστρας Φ. Μπαλαρότι (Francesco Ballarotti) μπορεί να τού είχε διδάξει σύνθεση. Το φθινόπωρο του 1711, ο Λοκατέλι αναχώρησε για τη Ρώμη, αποσκοπώντας σε μεγαλύτερη αναγνώριση.


Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2015

Σαν σήμερα στη μουσική... Έφη Αγραφιώτη             Σαν σήμερα 2 Σεπτεμβρίου 1955 γεννήθηκε η Έφη Αγραφιώτη,  
 σολίστ πιάνου, μουσικoπαιδαγωγός, μουσικογράφος & συγγραφέας.

Της ευχόμαστε χ
ρόνια πολλά, χρόνια χαρούμενα με έμπνευση, δημιουργία & αρμονία ♪


Διαβάστε περισσότερα


Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2015

Μουσική εκπαίδευση για όλους!


Μουσική  εκπαίδευση για όλους!! 
Το Τροφώνιο Ωδείο σας καλωσορίζει στη νέα σχολική χρονιά! 
Εγγραφές-Πληροφορίες θα γίνονται στην Γραμματεία του Ωδείου στη διεύθυνση Μπουφίδου 39 Λιβαδειά.
Διαβάστε περισσότερα

Ώρες Γραμματείας:
 • Δευτέρα έως Παρασκευή: 10:30 - 13:00 και 18:30 - 21:00
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2261 87570
 Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015.