Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Εγγραφές 2015-16


Οι σπουδές του Τροφώνιου Ωδείου απευθύνονται σε ενδιαφερομένους όλων των ηλικιών, από τη μουσική προπαιδεία για παιδιά 4-6 ετών, στη διδασκαλία μουσικών οργάνων έως τα Διπλώματα Ανωτέρων θεωρητικών και Σύνθεσης.

Με την πεποίθηση πως η μύηση στο κόσμο της μουσικής συμβάλλει αποφασιστικά στη μόρφωση και εξυπηρετεί την ομαλή ψυχοπνευματική ανάπτυξη των παιδιών, θα είμαστε στη διάθεση των γονέων και των παιδιών , προκειμένου να δώσουμε λεπτομερείς πληροφορίες για τις σπουδές, πλούσιο φάσμα των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
Ανάλογα με τις ικανότητες τους η μουσική ευαισθητοποίηση αναπτύσσεται πολλαπλά για τους σπουδαστές του Τροφώνιου Ωδείου . Ταυτόχρονα, όσοι ενδιαφέρονται και έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις αποκτούν επαγγελματικούς τίτλους σπουδών, αναγνωρισμένους από το κράτος. Επομένως παρέχεται επαγγελματική κατάρτιση και οι απόφοιτοι των διαφόρων τμημάτων μπορούν να συμπράξουν με ορχήστρες, να διδάξουν σε ωδεία καθώς και στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ παράλληλα καλλιεργείται και η ερασιτεχνική δημιουργία υψηλού επιπέδου.
Στο πρόγραμμα σπουδών του Τροφώνιου Ωδείου ο τομέας της κλασσικής παιδείας περιλαμβάνει: Ανώτερα θεωρητικά με τα μαθήματα Αντίστιξης, Αρμονίας, Φυγής, Σύνθεσης καθώς και το τμήμα Διεύθυνσης ορχήστρας και το τμήμα προετοιμασίας για τα πανεπιστήμια. Επίσης περιλαμβάνονται όλες οι ομάδες των κλασσικών οργάνων: εγχόρδων, πνευστών, κρουστών και μονωδίας.

Ο τομέας των κλασσικών σπουδών, μαζί με το παιδαγωγικό έργο της μουσικής προπαιδείας, η μουσική καλλιέργεια και η μουσική κατάρτιση, εμπλουτισμένα από τις συναυλίες στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι σπουδαστές, το Τροφώνιο Ωδείο ευαισθητοποιεί και διαμορφώνει το αυριανό καλλιτεχνικό δυναμικό της πόλης.

Για πληροφορίες και εγγραφές
Μπουφίδου 39 Λιβαδειά
Ώρες Γραμματείας:
  • Δευτέρα έως Παρασκευή: 10:30 - 13:00 και 18:30 - 21:00
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2261087570
 Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια: