Τρίτη 28 Αυγούστου 2018

Συγχαρητήρια!


Η διεύθυνση και οι καθηγητές του Τροφώνιου Ωδείου συγχαίρουν όλους τους μαθητές τους για την εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια .

Πολλά συγχαρητήρια στον μαθητή Γιώργο Μάρκο για την εισαγωγή του στο 
Τμήμα Μουσικών σπουδών Θεσσαλονίκης-ΑΠΘ!