Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2013

Το τσέλο στη ζωγραφική

Georges van Zevenberghen
   The Cello Player 

Paul Gauguin  The Cellist (Portrait Of Fritz Scheklud)

(Portrait of Fritz Scheklud
(Portrait of Fritz Scheklud)

(Portrait of Fritz Scheklud)
 Amedeo Modigliani 
   The Cellist  1909   -
                                            The Cellist  1909,-2                                             
  

  Carl Schmitt    (Austin with cello) 

 

                                        John White Alexander    (The Cellist), 1898 

 

William J. Kalwick 
"Claudia's Cello"  
 
Augustus John
   " Guilhermina Suggia" 
                                                                 
Thomas Wilmer Dewing
The Song and the Cello

StacyKamin
CelloPlayer

   Matts Erikss
    The Girl and Her Cello
                                                        
Robert Bereny 
 Woman Playing Cello 1928

 Scott Burdick
"Cello Player"


 

Alexander Shubin
"Cello"

Δεν υπάρχουν σχόλια: